Corona information

Coronavirusets inverkan på vårt arbete

Vi på KS Geoenergi tar coronaviruset på allvar. Sålunda strävar vi till att hindra spridningen av viruset. Det gör vi genom att reducera sociala kontakter så mycket som möjligt i vårt dagliga arbete.

Även om distansarbete uppmanas under rådande omständigheter är inte borrning möjligt att genomföra på distans. Många projekt har en godkänd tidtabell och är beroende av att arbetet slutförs inom en viss tidsram.  Av den orsaken är vi i gång men vi följer de instruktioner som myndigheterna kommit med.

Borrningen av brunnar kräver inte heller nödvändigtvis att vi träffar kunderna personligen. Kundkontakterna försöker vi därför att sköta huvudsakligen via telefon och e-post.

Under det exceptionella läge som råder hoppas vi på att kunderna har förståelse för de undantagsarrangemang som gäller. Med gemensamma krafter ska vi ta oss ur krisen.