Heliostorage

Säsonglagring av värme gör uppvärmningen förmånlig och driftsäker

Vi levererar säsonglagringssystem för sol- och överskottsvärme. Värmen lagras i jordmånen med Heliostorages patenterade lagringsmetod och återhämtas för uppvärming på vintern med en cirkulationspump, utan värmepump. Metodens fördelar är mycket låg driftskostnad, miljösäkerhet och lång livslängd. Säsonglagringen passar bäst för små och mellanstora företag som har stora tak och/eller en tillverkningsprocess som kärver nerkylnging. Systemet består av ett jordlager som borras på tomten, ett värmeupptagningssystem som till exempel Heliostorages solfångartak och en kontroll enhet.

KS-Geoenergi levererar hela systemet.
Tag kontakt för en offert.