Om oss

Över 15 år och över 15 000 energibrunnar

Allting började för 30 år sedan när KS-Geokonsult bildades och verksamheten satte igång med borrningar för markundersökningar. KS-Geokonsult gör ännu idag dessa undersökningar, främst för byggnadsbranchen.

År 2003 införskaffades rigg för borrning av energibrunnar, detta långt före bergvärmealternativet slagit igenom som uppvärmningskälla. Efter en tid delades verksamheten upp så att KS-Geokonsult fortsatte med markundersökningar och det nybildade bolaget KS-Geoenergi tog över ansvaret för brunnborrning.

Idag har företaget 6 moderna borranläggningar och verksamheten sträcker sig geografiskt i hela Finland och Sverige. Företaget har sitt huvudkontor i Kronoby, Österbotten, Finland. Sidokontor finns i Umeå, Västerbotten, Sverige.