Rekry

Vi söker nu försäljare och produktionspersonal.

Försäljare

Vi söker dig med erfarenhet av försäljningsarbete och som pratar och skriver finska och svenska. Till dina arbetsuppgifter hör försäljning av energilösningar i västra och södra Finland. Du är stationerad på vårt kontor i Kronoby och deltar i marknadsföringsåtgärder runt om i Finland.

Borrare och installatörer

Vi upplever som bäst en ökad efterfrågan på våra tjänster. Vi behöver därför personal för att utjämna produktionstoppar. Vi söker dig som trivs med rejäla arbetsuppgifter utomhus, du har C-körkort och är van att arbeta med maskiner. Vi hoppas att du även gör dig förstådd på svenska och finska. Vi ger dig behövlig utbildning för arbetsuppgiften.
Arbetsförhållandet kan vara endera anställning eller inhyrning av personal från annat bolag.

Skicka in din fritt formulerade ansökan per e-post till Stefan Storvall före 30.9.2019, stefan.storvall@ks-geoenergi.fi.
Stefan ger mer information på tel.nr. 040 195 6944.

Arbetsledare Jari Emmes ger mer information om ”Borrare och installatörer” på tel.nr. 040 481 2811.