Tävling

Delta i tävlingen

Bergvärme är en klimatsmart lösning som sparar både pengar och miljö. Under drygt 15 års tid har KS Geoenergi sysslat med bergvärmeborrning. Hittills i år har KS Geoenergi borrat cirka 90 000 m värmebrunnar. Jämfört med att värma upp byggnader med fossila bränslen blir koldioxidbelastningen upp till 60 procent mindre med bergvärme.

Det är dags för nästa webbtävling. Svaren vill vi ha in senast söndagen den 15 augusti 2021. Bland dem som svarat rätt utlottas ett presentkort. Vinnaren kontaktas personligen.

Hur mycket koldioxidutsläpp sparar våra kunder i medeltal per år?